CE-5 komunikace a co očekávat

Setkání s jinou civilizací je velké dobrodružství. Pro většinu z nás je to něco naprosto nového a zároveň něco neodolatelného.

Pokud tě tento článek zaujal, předpokládám, že si pohráváš s myšlenkou, že k nějakému mimozemskému kontaktu může dojít.

Je dobré vědět, co očekávat. A proto, než se vypravíš do terénu na CE-5, je potřeba se připravit. Tento článek krátce pojednává o vnitřní a vnější komunikaci, ke které může dojít během CE-5 akcí.

Vnitřní komunikace

CE-5 je spíše o našem osobním růstu než o pozorování UFO.

Proto se předpokládá, že budeš mít více interních zážitků než těch externích, a to hlavně ze začátku.

Toto se může projevit nejenom během samotného CE-5, ale také během snů, meditací a během každodenního života. Budeš vědět, že rosteš, jakmile se budeš cítit lépe a lépe. Způsob, kterým miluješ, se stane bezpodmínečný, závisející pouze na tvém stavu vědomí a na tom, čemu věříš… Ne na tom, co si myslí ostatní, nebo co vyžaduje situace, která je mimo tvoji kontrolu. 

Psychická (jasnozřivá) komunikace probíhá přes všech pět smyslů. Jestliže se tvé duchovní schopnosti teprve probouzejí, budeš ji muset nejprve poctivě procvičovat, než s ní začneš vědomě pracovat. 

Jasnozřivost/jasnovidění: schopnost vidět věci vnitřním zrakem. Například symboly, vize… Nebo schopnost vidět věci v naší realitě, jako jsou energie, aury atd.

Jasnoslyšení: schopnost slyšet mimo běžnou úroveň. Může to být zvuk či hlas v hlavě nebo někde v éteru. Může to být slovo, nebo celé věty. Někdo slyší zvonění v uších. 

Jasnozřivost přes smysly jako je čich a chuť: cítění vůně, která nemá fyzický původ a vnímání chuti bez toho, aby člověk něco jedl. 

Jasnocítění: Pocity na těle nebo v těle – energie, doteky, emoce, vibrace atd. 

Mimo 5 fyzických smyslů můžeme zážitky rozšířit na jasnovnímání/jasnovědení: intuitivní tušení kam jít, nebo kam se podívat v ten správný čas. Obdržení znalosti ohledně něčeho atd. 

Lze dojít k tomu, že se tyto schopnosti spojí a jedinec vnímá psychickou komunikaci přes několik smyslů najednou. Interakce s jinou bytostí může proběhnout úplně naplno. K takovým interakcím dochází jednodušeji ve stavech, když jsou naše mozkové vlny v alfa nebo théta. Takové stavy jsou typické pro meditace, sny a také stav na pomezí spánku a bdělostí. Může dojít i k zážitku, který působí, že je jako na fyzické úrovni, ale ostatní účastníci CE-5 si toho vůbec nevšimnou. 

Může dojít k synchronickým okamžikům. Někdy lze fyzicky cítit energetické aktualizace (upgrade) nebo ke stahování informací (download) nebo k léčení. 

Snaž se procvičovat psychické/jasnozřivé schopnosti každý den. Například, když zvoní telefon, snaž se uhodnout, kdo volá. Když stojíš před rozhodnutím, požádej o radu a následuj intuici. Praktikuj lucidní snění a pozvi bytosti ke komunikaci do svých snů. 

Je to jen moje představivost nebo je to opravdový psychický zážitek? Odpověď není tak důležitá jako je spíš ten zážitek – ten má vždy nějaký osobní smysl. S postupnou praxí budeš schopen rozpoznat tyto rozdíly. Eventuálně budeš přesně vědět, když se ti taková komunikace naskytne. Pokud k tomu proběhne během CE-5, nestyď se a sdílej svůj zážitek se skupinou, i přes to, že nevíš odkud ta komunikace pochází. Však řekni, že nevíš veškeré detaily. Věda vyžaduje nebojácnost. 

Specifické komunikace

Energetický přísun informací (energetic download)

V terénu mohou přijít náhlé přívalové vlny energií, putující po těle nahoru a dolu. Někteří cítí mravenčení v prstech, někdo dokonce i svalové křeče. Někdy je to doprovázeno změnou v dechu či pocity v břiše. Pokud se něco takového stane, uzemni své energie do země a nech tyto síly odplynout. Zasaď své nohy pevně do země, ideálně bez bot. Můžeš si vzít do ruky křišťál, pokud nějaký máš, nebo obejmi strom. Zhluboka dýchej a zůstaň uvolněný. Pro některé lidi nemusí být tyto zvláštní pocity příjemné, přesto přijmi tuto energii jako dárek od našich hvězdných přátel. Může to totiž znamenat, že tě upgradují, harmonizují tvoji DNA, čistí ti čakry, předávají ti léčení, nebo přes tvé tělo posílají vysokofrekvenční energie do Země. Třeba během dalších dní ucítíš energetické otevření nebo navýšení vysokých emocí jako je radost. Mnozí lidé sdílejí, že tyto unikátní zážitky jim pozitivně ovlivnily celý život.

Propojení

Během uvolněných a vysokofrekvenčních stavů lze občas cítit teplo, mravenčení, blaženost… Tyto pocity mohou sílit na intenzitě a proplouvat celým tělem. Pokud něco takového cítíš, může to znamenat, že dochází k propojení – energetická bytost se snaží napojit na tvé bio-elektrické pole. Záleží na tobě a tvém záměru, zda na toto propojení přistoupíš. Nemusíš se obávat, toto není posednutí nějakou cizí mocí. Spíše jde o určitý druh komunikace, kterou se ti ta energetická bytost snaží naznačit, že je nablízku. Tato bytost může projevit také určitou zvědavost. Například tím, že zkoumá tvá jemnohmotná těla. Pro mnohé jsou taková spojení velmi ceněná. 

Domnělé satelity

Vnější komunikace

 • Každý satelit je nazýván domnělým, protože nevíme přesně, co to je, aniž máme jistý důkaz. 
 • K satelitním aktivitám se přikládá řada otázek, protože nevíme, zda úplně všechny jsou opravdu satelity. Možná, že část těchto aktivit je přeci jen provoz ETV. 
 • Pár bodů k úvaze: 
  • Velikosti satelitů jsou různé, od velikosti melounu až po velikost nákladního auta. Jejich orbit je ve vzdálenosti od planety od 180 km až 35 000 km. Které satelity jsme vůbec schopni vidět pouhým okem? 
  • Iridium satelit má velikost nákladního auta, letí ve vzdálenosti 780 km a lidským okem skoro není vidět (pouze, když se od něj odráží sluneční světlo). 
  • Pohyb: Většina satelitů se pohybuje jedním směrem: s rotací Země – od západu na východ. Vojenské satelity se pohybují kolmo – od severu na jih. Satelity se nepohybují od východu na západ. 
  • Některé domnělé satelity bliknou nebo se velmi jasně zatřpytí. Může to být zaniklý iridium satelit, toulající se vesmírem. Nebo nemusí. 
  • Krom satelitů lze na obloze samotným okem často spatřit Mezinárodní kosmickou stanici (ISS). Ta má velikost fotbalového hřiště a orbituje pouze ve vzdálenosti 400 km.
  • Během některých nocí vidíme opravdu MNOHO domnělých satelitů. Pak jsou ale noci, kdy nevidíme téměř žádné. Snažili jsme se tuto záležitost rozluštit přes různé satelitní aplikace, ale bohužel krom satelitů létá také hodně vesmírného smetí, takže se to komplikuje.
  • Jeden způsob, jak rozeznat, zda je satelit domnělý nebo není, je následující… Vnitřně jej požádejte, ať zrychlí, změní směr či zabliká. Spojte svá srdce a mysl a požádejte o to. Mnohé skupiny obdržely zpětnou reakci!

Domnělé meteority (streakers)

 • Ty také můžeme nazvat domnělé, protože nelze absolutně dokázat, o co jde. Největší zvláštností u streakers je, že se jich během jednoho CE-5 může zjevit opravdu hodně. Vždy je však třeba předem zjistit, zda-li zrovna není tu noc hlášen meteorický roj. 
 • Je mnoho variant streakers: velikost, rychlost, barva, a jak dlouho letí. Na setkání na hoře Mt. Shasta jsme viděli streakers, které letěly přes celou šířku oblohy. Byly to široké a silné oranžové a zelené pruhy, některé se chvěly. Některé se dokonce na předním konci rozdělily a změnily tvar. 
 • Streakers se mohou objevit v synchronizovaných časech, když například na závěr meditace vyjadřujeme vděčnost.
 • Další termín pro streaker je fast walker [rychlý chodec]. Tento termín znamená objekt, který se velmi rychle pohybuje. Běžné letadlo se pak označuje jako slow walker [pomalý chodec]. Tyto kódové názvy zavedl NORAD

Domnělé hvězdy

 • Některé jevy během CE-5 mohou připomínat obyčejné hvězdy. Co když se ale pohybují proti směru ostatních hvězd (kvůli rotaci Země)… K rozeznání je potřeba referenční bod, jako je třeba strom. Domnělé hvězdy blikají, rozzáří se a zase pohasnou, nebo se třpytí různými barvami. Hvězdy na horizontu blikají také kvůli lámání světla. Jestli něco vidíš v rozmezí prvních 30 stupňů nad horizontem, nezapomeň na slovo domnělé.

Záblesky světla (Flash bulbs)

 • Flash bulb je záblesk světla, který působí, jako kdyby si vás někdo tam nahoře vyfotil s použitím blesku. Je to rychlovka! Když někdo uvidí první záblesk, oznámí to dalším, aby se mohli všichni podívat – většinou se totiž ten záblesk opakuje. Někdy je v jednom místě, jindy postupuje po obloze. Pohybuje se různě, rytmicky, někdy nevyzpytatelně, cikcak, někdy drží kurz. Jednou jsme dokonce viděli záblesky zasvítit víc jak 50krát.

Nabíhající světlo (Power up)

 • Začne to jako domnělý satelit, letadlo, nebo hvězda. Pak se kolem toho objektu rozsvítí jasná záře, jako by to nastartovalo nebo se to nabilo.
 • Krásný příklad je Deb Warren: CSETI Arizona May 2017. 

Orby

 • Jsou nejlépe vidět přes brýle na noční vidění, mnohdy jsou vidět i prostým okem. Někdy se pohybují, jindy stojí. Mohou mít všechny barvy a tvary. Velikost je různá – od malinkých až po gigantické. 

Sondy

 • Malá světla, která se přiblíží blízko ke skupině. Mohou blikat a mohou inteligentně reagovat. Možná sbírají informace, nebo jenom přišli říci „Ahoj!“. 

Zkreslené nebe

 • Fenomén, který působí jako tepelné vlny na nebi. Mohou mít barvu. 

Plavidla

 • Vyloučení lidských plavidel je první a naprosto zásadní bod:
  • Letadla a helikoptéry mají světla, letí nízko, mají limitovanou rychlost a vydávají zvuk. Drony mohou a nemusí mít světla, slyšíme je, pokud jsou dostatečně blízko, neměly by létat příliš vysoko
 • ARV a ETV: Mohou během letu zahnout do pravého úhlu. Umí couvat, okamžitě zastavit. Často mají schopnosti, které obyčejné helikoptéry či letadla nedokáží – například umí vydat neuvěřitelnou rychlost.
 • Na setkání u hory Mt. Shasta, jsme viděli asi 10 světel ve dvou perfektních formacích, jedna následovala druhou přes celý horizont. Několik našich členů následně sdílelo, že viděli v dětství zblízka vesmírnou loď – ohromný černý triangl překrývající velkou část nebe. Kovová loď vystupující z mlhy tak blízko, jen se jí dotknout. Také viděli loď ve tvaru dvanáctistěnu. 

Setkání s bytostí

Dr. Greer sdílí několik příběhů o setkáních s bytostmi během CE-5. Jeden člen jeho skupiny se potkal s bytostí fyzicky u sebe doma. Cielia, členka kanadské skupiny vypráví, že její kamarádka (šamanka) se potkala s bytostí – z očí do očí – na jednom posvátném místě, kde bylo několik svědků. Během setkání šamance začaly téct slzy po tvářích a bytost tiše ustoupila zpět do ústraní. Dovedeme si představit, jak takový zážitek musel být intenzivní – silné emoce z toho překvapivého zážitku, ale také ohromující emoce lásky ze setkání s její vlastní galaktickou rodinou. 

Většina z nás není ani zdaleka tak připravena, jako byla ta šamanka. Přirozeně se bojíme toho, co je neznámé, a to, co je jiné. Navíc k tomu máme v podvědomí z médií naprogramované strachy, které spojují mimozemšťany s nepřátelskými a zlými úmysly. Je dobré taková setkání s jinými bytostmi v hlavě procvičovat, aby si člověk zvykl a nebál se. Takže, zkuste si představit, jaké by to reálně bylo, kdybyste zažili opravdový kontakt s ET bytostí.

Během CE-5 (pro některé i během každodenního života) si lze všimnout indikací naznačující případné setkání s mimozemskou bytostí. Pocity jemných doteků na těle nebo aktivace ve třetím oku, také slyšení zvuků, kroků nebo něčího dechu. Bytosti se mohou objevit ve formě nefyzické, mezi-dimenzionální jako například blikající světla, orby, energetické tvary, tmavé a rozmazané tvary. Zřídka se objeví v plné fyzické formě. Většinou je také typické, že tyto interakce doprovází hluboké pocity lásky, nezávisle na tom, zda vůbec došlo k telepatické komunikaci.

Jiné formy pozorování

 • Teplotní rozdíly – prostředí okolo CE-5 skupiny může výrazně změnit teplotu.
 • Tlakové rozdíly – ty jsou většinou cítit v uších. 
 • Rozdíly v počasí – například ztišení větru, vyčištění nebe od mraku nad skupinou atd.
 • Tělesné vibrace nebo třes, zvýšená tělesná citlivost nebo neklid. 
 • Husí kůže, zježení vlasů a chloupků na těle.
 • Zvuky: bzučení, klikání, hučení, změněné chování zvířat. 
 • Pocity lásky tak silné, že jsou lidé pohnuti k slzám.
 • Domněle náhodné chování elektroniky. Např.: světla se sama od sebe zapnou, spuštění písničky v reproduktoru atd. 
 • Mraky – zvláštní tvary, barvy, pohyb. 

Komentáře