CE5 Iniciativa

Zkratka CE5 pochází z anglického názvu Close Encounters of the Fifth Kind, což lze přeložit jako Blízká setkání pátého druhu.

Klasifikace blízkých setkání byla zavedena Johnem A. Haynekem v roce 1972 a tehdy měla tři základní rozdělení. Nejznámějším je pak Blízké setkání třetího druhu (CE3). Klasifikace CE5 byla přidána Stevenem M. Greerem v rámci jím iniciovaném projektu CSETI v 90. letech minulého století.

Blízké setkání pátého druhu lze chápat jako bilaterální kontakt vědomých bytostí, vytvořený naprosto dobrovolně a ze svobodné vůle všech zúčastněných. Tento kontakt je primárně iniciován lidmi na Zemi s cílem obnovit komunikaci s mimozemskou inteligencí ve Vesmíru, jehož jsme i my-lidé nedílnou součástí.

Smyslem CE5 Iniciativy je propojovat lidi, kteří měli a nebo mají zážitek Blízkého setkání n-tého druhu, a nebo mají zájem o CE5. CE5 Iniciativa pořádá v České republice pravidelná setkání.

Komentáře