CE5 protokol: Návod na komunikaci s mimozemšťany

Meditace: Sedněte si tiše do pohodlné polohy. Několikrát se hluboce nadechněte a vydechněte – nádech a výdech. Když vydechujete, uvolněte všechny vaše úzkosti, napětí a obavy. Když se hluboce nadechujete, dýchejte v klidu a v tichosti. Toto zopakujte několikrát. Nechte sami sebe cítit se hluboce relaxovaní… v hluboké tichosti. Uvolněte svaly na nohou, vaše kotníky, stehna, vaše záda a břicho, ramena a paže, váš krk, vaši hlavu. Uvědomte si své relaxující tělo, cítíte se velmi pohodlně a tiše.

Teď, když tiše sedíte v pohodlném a zrelaxovaném stavu, dovolte si, abyste si lehce uvědomovali podvědomí. Dovolte, abyste se stali hluboce soustředění, s hlubokým vědomím čistého probuzení – to tiché uvědomění, ve kterém jste vzhůru, vědomi.

Jakmile si uvědomíte povědomí, dovolte si vnímat zvuky kolem vás. Jak vnímáte tyto zvuky, buďte si vědomi vnímání těchto zvuků. Dívejte se na to uvědomění – to čisté, tiché povědomí – je neomezené, tiché. Není to vnímání zvuku, ale je to to, čím můžete vnímat. Je to mírné, tiché, neomezené procitnutí. Je hluboké a klidné.

Nyní si uvědomte své myšlenky. Můžete poslat myšlenku milovanému člověku, vyjádřit jim lásku, anebo můžete jednoduše sledovat myšlenky, které spontánně vznikají ve vaší mysli. Když vnímáte tyto myšlenky, nevypouštějte je pryč z vaší mysli, ale nechte se uvědomit si to hluboké vědomí, tu bdělost, to čisté vědomí, kterým můžete vnímat své myšlenky. Toto uvědomení je pro myšlenku transcendentní a díky němu můžete vnímat své myšlenky. Je to hluboké, neomezené, čisté vědomí. Uvědomte si toto povědomí a hluboce se ponořte do jeho nekonečného ticha a jeho neomezeného stavu.

Nyní si uvědomte sebe sama – svou osobnost – své ego. Vidíte, že je to jedinečná osobnost a stejně jako sněhová vločka, ve vesmíru není žádná taková. Nyní si uvědomte to tiché probuzení, kterým můžete vnímat vlastní já, to čisté, tiché povědomí, prostou mysl. Je to vesmírné vědomí, kterým můžete vnímat své vlastní já. Ozáří každého jednotlivce ve vesmíru. Je to to povědomí, v němž jste v tomto okamžiku bdělí. Dívejte se na to povědomí v jeho neomezeném stavu, mimo čas a prostor a přesto v každém okamžiku ve vesmíru a v čase. Je všudypřítomné – je nekonečné. Podívejte se na toto vědomí, které prozařuje každým jednotlivcem ve vaší skupině. Dívejte se jak se rozšiřuje po celé oblasti, kde se nacházíte, letí nad zemí, přes Zemi a na nebe – obklopuje zeměkouli. Toto všechno je probuzeno. Planeta Země je vědomá a probuzená, i když vy jste probuzeni. Toto probuzení, toto čisté vědomí, je neomezené – je nekonečné.

Nyní se dívejte, jak se toto čisté vědomí rozšiřuje do celého hlubokého vesmíru, obklopuje naši sluneční soustavu a vyplňuje tímto povědomím mezihvězdný prostor, který zahrnuje celou galaxii Mléčné dráhy – její krásná spirálovitá ramena svítící v moři čistého procitnutí, čistého vědomí. A pak se rozšiřuje do mezigalaktického prostoru, pojímá biliony galaxií a pak, nekonečně v každém okamžiku a prostoru, objímá celý vesmír, který je probuzený, vědomý, tichý – i když jste probuzení, vědomí a tišší.

Nyní na pár okamžiků seďtě tiše, v této nespoutané, vědomé mysli. Pokud by se objevila myšlenka nebo pocit vnímání, uvědomte si ho a nechte ho jít, a pak se vraťte k tomuto tichému, neomezenému, čistému vědomí. Na okamžik v tomto uvolněném stavu seďte.

Nyní, když  jste usazeni v tom čistém stavu neomezené mysli, hluboce si uvědomujíc vědomí, čistou mysl, nekonečné ticho – probuďte se do hlubokého vesmíru. Pokud jste viděli mimozemskou civilizaci nebo vesmírnou loď nebo jednotlivce, přijměte je – předejte jim svůj smysl pro jednotnost v této vesmírné mysli a pozvěte je, aby přišli na místo, kde se nacházíte, a aby spolupracovali s vaším týmem, pokud to je bezpečné a vhodné, aby takto učinili. Ukažte tyto formy života – jasně je převeďte, pomocí koherentní sekvence myšlenek – která začíná nyní – ve vašem přesném umístění.

Ukažte jim vzdálený pohled na hluboký vesmír, krásnou galaxii Mléčné dráhy a na jednom ze spirálových ramen je hvězda – Slunce. Přibližujíc se blíže k této hvězdě, je tam sluneční soustava s planetami – Merkur, Venuše, Země s měsícem, Mars, Jupiter, a vnější planety, všechny planoucí v moři čistého neomezeného vědomí.

Ukažte jim Zemi – krásnou modrou kouli zářící ve vesmíru – a jak se přiblížíte, ukažte jim kontinent, na kterém se nacházíte. Pokud je na tomto kontinentu noc, ukažte jim osvětlený kontinent a města. Potom, když se přibližujete k Zemi, ukažte jim místo, kde se nacházíte. Přibližte jim přesnou polohu, kde pracuje váš výzkumný tým. Přeneste jim tyto informace velmi specificky: počet členů týmu, světla, která budou na místě použita, tóny a další specifika výzkumného týmu.

Neustále se vracejte do hlubokého vesmíru, Mléčné dráhy, sluneční soustavy, třetí planety od Slunce – Země, ke kontinentu, kde se nacházíte, regionu a konkrétního místa.

Opakujte tento proces pohodlným a snadným způsobem a pokud budete v jakémkoli okamžiku rozptýleni, vraťte se zpátky do ticha a k tomu čistému a tichému povědomí a dívejte se na to, jak je to povědomí v hlubokém vesmíru a je všudypřítomné.

Teprve v tomto okamžiku se vrátíte k souvislému myšlení. Kdykoli vidíte prostřednictvím této nelineární mysli ET kosmickou loď nebo lidi, uctivě k nim přeneste svůj smysl pro sjednocení s nimi a váš záměr s nimi komunikovat v míru a způsobem, který bude ke prospěchu životu na Zemi a ve vesmíru. Pak jim konkrétně předávejte svou polohu.

V tichu hluboké mysli můžete vnímat jakýkoli bod ve vesmíru, protože toto vědomí je čistá bdělost, při které jste vzhůru. Je to mimo čas a prostor, je nelineární a každý bod ve vesmíru a čase může být přístupný skrze toto vědomí. Uvědomte si to a potom vstupte do hlubokého vesmíru. Tato hluboká, tichá, čistá mysl je základem pro komunikaci s mimozemskými formami života. Je to základ pro meziplanetární sjednocení a vězte, že jsme skutečně jedním lidem, obývajícím jeden vesmír.

Tuto meditaci doporučujeme provádět opakovaně nejlépe ve skupinách podobně naladěných přátel. Můžete též využít sílu kolektivní meditace, která pobíhá vždy první sobotu v měsíci.

Vaše zkušenost s CE5 Protokolem:

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...

Líbí se vám článek? Podpořte, prosím, tento projekt a překladatele v další práci. Pošlete příspěvek na transparentní účet: 2900794933/2010. Variabilní symbol článku je 00377, specifický symbol: 200. Buďme ve spojení!

Komentáře