Jak může probíhat blízké setkání s mimozemšťany?

Blízká setkání s mimozemšťany mohou mít různý průběh. Přesto jsou okolnosti, které jsou v mnoha případech podobné.

Mimozemšťané znají lidskou mentalitu a dokáží vyhodnotit důsledky z otevřeného kontaktu. Respektují právo naší civilizace na to dělat chyby a učit se vlastní cestou alespoň do té míry, do jaké neohrožujeme okolní Vesmír.

Mimozemšťané se nechtějí vystavit přímé konfrontaci, neboť by tím přitáhli nadbytečnou pozornost na sebe a odvedli tak pozornost od problémů, které lidé řeší sami u sebe. Dávají nám možnost, abychom si nejdříve zametli před vlastním prahem.

Pokud se vám stane, že budete součástí blízkého setkání CE3 nebo CE5, může se vám stát, že budete mít problém si na událost vzpomenout. Vysvětlení existuje několik:

  1. posthyponotická sugesce: člověk je naprogramován, aby zapomněl. Taková osoba má většinu nutkavé tušení, že něco ví, ale nemůže si vzpomenout. Potřebuje pomoci. Síla této sugesce je různá. Některým lidem pomůže právě regrese. V některých případech popisují terapeuti, že blokace je příliš silná, a že snaha se za ni dostat byla buď marná a nebo s ohledem na klientův stav příliš riskantní. Jsou popsány případy, kdy si lidé na dané události vzpomněli, ale až s určitým časovým odstupem, kdy dokázali dané vzpomínky lépe psychicky zpracovat.
  2. překrytí: podobně jako v předchozím případě je člověk naprogramován. Jen tentokrát jsou mu podsunuty jiné vzpomínky, které mají překrýt skutečný sled událostí.
  3. vytěsnění: člověk je vystaven tak silnému emočnímu zážitku, že jeho mozek vypne. Je to náš obraný mechanismus, jak se vyrovnat s extrémně stresujícími situacemi z neznámého prostředí, z kontaktu s neznámými bytostmi, s extrémně nebezpečnými situacemi atd.
  4. ztraceno v překladu: náš mozek je jako překladač. Od narození se učí interpretovat okolní svět způsobem, který se učí od svého okolí – rodičů – společnosti – z kulturního kontextu. Tento překladač má svůj slovník s limitovanou slovní zásobou. Pokud je člověk vystavěn situaci, kterou neumí interpretovat, neumí si přeložit, nepamatuje si ji. S tímhle mají bohaté zkušenosti lidé, kteří pracují s fenoménem bdělých snů a nebo s astrálním cestováním. V těchto realitách jsou některé skutečnosti jasné a transparentní jen do té chvíle, než-li se je snažíme přenést skrze překladač v mozku do naší reality. Tam typicky člověk narazí na jev: tam mi to bylo jasné a chápal jsem to, ale tady mi to nedává smysl – nepamatuji si jak to bylo. Přenosem je stav, kdy se probouzíme z astrální/snové reality do této reality. Některá blízká setkání mají v mnoha ohledech charakter astrálního cestování.

S ohledem na výše uvedené, je proto třeba rozlišovat fyzická a metafyzická (astrální) setkání:

  1. fyzická setkání: lidé prožívají blízké setkání v této realitě. V takových případech lidé popisují buď pozorování a nebo že byli vzati na palubu lodi.
  2. metafyzická setkání: kontakt probíhá v bdělém (vědomém) snu a nebo v astrální rovině, což je hlubší stav bdělosti. V obou případech platí, že fyzické tělo zůstává na místě a všechny zážitky probíhají v jiné realitě a na jiné úrovni vědomí během spánku. Taková setkání se mohou týkat jak jednotlivců, tak celých skupin lidí.
  3. kombinace: lidé popisují, že fyzicky viděli přiblížení mimozemské lodi, ale následné události pokračují již ve změněném stavu vědomí. PO skončení incidentu se probudí na místě a nebo o kus dále od místa, kde celá událost začala.

Specifickým fenoménem při blízkých setkáních je jev časové diskontinuity. Souslednost událostí probíhajících během setkání může z pohledu dotčené osoby trvat hodiny, týdny, měsíce i roky. Zatímco z pohledu pozemského chápání času, zde uběhne pár minut maximálně hodin. Jsou popsány výjimečné případy, kdy lidé zmizely na celé týdny.

Líbí se vám článek? Podpořte, prosím, tento projekt a autory v další práci. Pošlete příspěvek na transparentní účet: 2900794933/2010. Variabilní symbol článku je 00110, specifický symbol: 200. Buďme ve spojení!

Komentáře