Jak spolu mimozemšťané komunikují?

Radioteleskop

V roce 1960 použil Frank Drake 25 metrový radiotelskop ke zkoumání radiových vln z hvězd Tau Ceti a Epsilon Eridani v naději, že by mohl zachytit radiové signály, jak mezi sebou inteligentní mimozemšťané komunikují. V roce 1984 byla založena SETI instituce, která převzala agendu NASA zaměřenou na vyhledávání inteligentního života ve vesmíru pomocí radiových vln. V roce 1999 na tento projekt navázalo SETI@home, který mezi dobrovolné uživatele systému rozděloval k analýze data získaná z radioteleskopu v Arecibo. Projekt SETI funguje dodnes.

Autoři projektu předpokládají, že pokud ve vesmíru existuje inteligentní život a vyvíjel se obdobným způsobem, jako ten náš, pak v určité fázi svého vývoje se dostal na takovou úroveň, kdy začal pro svou komunikaci využívat radiové vlny podobně jako my. Přičemž my jsme radiové vysílání začali používat 90. letech 19. století.

Rychlost šíření rádiových vln je v prostoru přibližně rovna rychlosti světla ve vakuu (299,79 Mm/s).

Pro lepší představu si připomeňme, že světlo od Slunce letí k Zemi přibližně 8 minut. Komunikace mezi sondami umístěnými na Marsu a Zemí má zpoždění 6 až 22 minut podle vzdálenosti. Jinými slovy, jakákoliv komunikace na bázi radiových vln a nebo pomocí šíření světelných/laserových signálů je ve Vesmírném měřítku naprosto pomalá a neefektivní.

Jakákoliv inteligentní civilizace, která se naučila pohybovat mezihvězdným prostorem, nebude používat jako primární zdroj komunikace něco, co neobstojí ani v rámci jedné sluneční soustavy. V tomto směru jsou proto projekty jako SETI velmi naivní.

Haló, poslouchá nás někdo?

V květnu 2011 odvysílala CNN zprávu, že SETI zachytila z Vesmíru velmi komplexní signál. Steven M. Greer danou situaci komentuje: Musím celou věc uvést na pravou. SETI zachytilo stovky komplexních signálů.

Dostalo se to ke mně od lidí na velmi vysokých postech. Takže mne nepřekvapuje, že tu byl nějaký další případ, který se objevil na veřejnosti. Nelze automaticky říci, zda tento signál byl přímo od ET. Nicméně můžeme s jistotou říci, že všechny případy jsou vždy utajeny.

Už v 90. letech mi jeden kolega řekl, že skutečný důvod, proč bylo založeno SETI, je ukrýt fakt, že již máme kontakt s mimozemšťany. Je to kouřová clona. Je to snaha vypadat tak, že stále hledáme nějaký inteligentní život kdesi ve Vesmíru.

SETI se sice navenek tváří jako zájmová nepolitická organizace. Přesto její prováděcí předpisy stanovují postup, jak se zachovat v případě, kdyby zachytili cokoliv, co by potvrzovalo, že s námi mimozemšťané komunikují nebo i mezi sebou. Bod první jasně říká, že věc je třeba držet v tajnosti.

Že by přeci jen používali radiokomunikaci?

Ne. Zkuste se na to podívat z druhé strany. Pokud víte, že lidé na Zemi nedokáží zachytit váš způsob komunikace, ale dokáží odposlouchávat radiové vlny, pak je snadné (pro někoho, kdo je technologicky i intelektuálně vyspělejší) se přizpůsobit.

Radiové vlny navíc nemusí vznikat jen účelnou komunikací, ale i jako vedlejší produkt mimozemské přítomnosti.

Jak tedy mezi sebou mimozemšťané komunikují?

Stejně jako existuje koherentní světlo (laser) nebo zvuk (saser), pak existuje koherentní myšlení. Jde usměrněný tok myšlenek a pocitů, který se šíří za hranicemi rychlosti světla bez omezení na vzdálenost.

Je třeba si uvědomit, že vše je propojené. Jsme součástí velké informační sítě, ve které je každá sebemenší část (v našem těle) propojena i s tou nejvzdálenější částí někde na druhé straně (ne)známého Vesmíru. Je to tady a teď. Jen je třeba usměrnit tok našich myšlenek a vyladit se. Je velmi pravděpodobné, že začnete být vidět, a že vás uslyší – stejně, jako vy uslyšíte je.

 

Nassim Haramein na adresu SETI vypráví: Jednou nakreslím komiks. Vědec ze SETI bude hledět do přístrojů a u něj bude bublina: „Tady žádní mimozemšťané nejsou!“. Za oknem na louce bude zaparkovaný létající talíř a za zády vědce bude stát parta zvědavých mimozemšťanů…

Líbí se vám článek? Podpořte, prosím, tento projekt a autory v další práci. Pošlete příspěvek na transparentní účet: 2900794933/2010. Variabilní symbol článku je 00198, specifický symbol: 200. Buďme ve spojení!

Komentáře