Motivace

Aby člověk mohl lépe chápat svět kolem sebe a mohl tak lépe s tímto světem komunikovat, je dobré se podívat nejdříve sám na/do sebe. Proto CE5 Iniciativa je cestou jak do vnějšího Vesmíru, tak též do vesmíru v každém z nás, neboť vše na tomto Světě je navzájem propojeno.

Steven M. Greer: Dovolme si zvednout sluchátko a zavolat tam na horu s mírem v duši, láskou a pokorou: „Haló…? Já jsem tady (ukázat kde) a jmenuji se… Moc rád bych se s vámi potkal.“. A nelekejte se toho, když to většinou někdo na druhé straně zvedne a vezme vás vážně. Protože ten první krok je na nás!

Komentáře